اطلاعیه مهم

آرشیو کامل جلسات وبیناری تفسیر آیات سلامت در قرآن کریم با تدریس مسئول نهاد رهبری

جلسه 1 روز شنبه -  4 رمضان                                                                                      http://ela.arums.ac.ir/p7g7forra7bo/

جلسه2  روز یکشنبه -  5 رمضان                                                                                   http://ela.arums.ac.ir/plzusadefrnp/

جلسه 3 روز دو شنبه -  6 رمضان                                                                                 http://ela.arums.ac.ir/p0699gf4lo8a/

جلسه4  روز  سه شنبه -  7 رمضان                                                                              http://ela.arums.ac.ir/p41wggjz1mri/

جلسه5  روز چهارشنبه -  8 رمضان                                                                              http://ela.arums.ac.ir/pu2ei2uf8i7l/

جلسه 6 روز شنبه -  11 رمضان                                                                                 http://ela.arums.ac.ir/p954ffbwwffp/

جلسه7  روزیکشنبه -  12 رمضان                                                                               http://ela.arums.ac.ir/pojfhc5ue1ae/

جلسه 8 روزدو شنبه -  13 رمضان                                                                             http://ela.arums.ac.ir/p5m3d3qbdxnn/

جلسه 9 روز سه شنبه -  14 رمضان                                                                         http://ela.arums.ac.ir/pq65spow0ubf/

جلسه 10 روز پنج شنبه -  15 رمضان /میلاد امام حسن(ع)                                        http://ela.arums.ac.ir/p58j5ogtouaz/

جلسه 11 روز پنج شنبه -  16 رمضان/محفل انس با قرآن                                         http://ela.arums.ac.ir/plapdzf8sik9/

جلسه 12 روز شنبه -  18 رمضان                                                                          http://ela.arums.ac.ir/pftyg4r1ceac/?proto=true

جلسه 13 روز چهار شنبه -  19 رمضان                                                                 http://ela.arums.ac.ir/pftyg4r1ceac/

جلسه 14 روز چهار شنبه -  20 رمضان                                                                 http://ela.arums.ac.ir/pn4vsgjft3gv/

جلسه 15 روز چهار شنبه -  22 رمضان                                                                 http://ela.arums.ac.ir/pp9zgqlnvrpg

جلسه 16 روز پنج شنبه -  23 رمضان                                                                  http://ela.arums.ac.ir/pmn9cecuzxv0/

جلسه 17 روز شنبه -  25 رمضان                                                                        http://ela.arums.ac.ir/prr01styu4gd

جلسه 18 روز یکشنبه - 26 رمضان                                                                     http://ela.arums.ac.ir/p0uosjjrxaum/?proto=true          

جلسه 19 روز دوشنبه- 27 رمضان                                                                     http://ela.arums.ac.ir/pdxm613pltvw/?proto=true

جلسه 20 روز سه شنبه- 28 رمضان                                                                  http://ela.arums.ac.ir/phte4xrt9agy/?proto=true

جلسه 21 روز چهارشنبه-29 رمضان                                                                  http://ela.arums.ac.ir/ppdq8umzogtp/

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *